Välkommen till Eleva AB & HVB Aspeland

 

 

HVB Aspeland är ett boende med åtta platser för ensamkommande barn, både pojkar och flickor från 13 år t.o.m 18 år som söker asyl eller permanent uppehållstillstånd.

 

Boendet är inrymt i en ljus och luftig enfamiljsvilla med stor trädgård i ett villaområde, med gångavstånd till skola, centrum, idrottsanläggning, gym, resecentrum etc.

 

Basen för verksamheten är att ge barnen en trygg plattform att utgå ifrån som nyanländ i Sverige. Målet är att skapa en god grund för barnens personliga utveckling, utbildning, integration, inkludering och delaktighet i samhället.

 

Vi arbetar för att våra barn och ungdomar ska ha en rolig och stimulerande fritid och en lärorik tid inför det stundande vuxenlivet. Alla ungdomar har sin egen mentor som fungerar som samordnare för alla kontakter i och kring boendet, samt på fritiden kan man även ha en ungdomsmentor som stöd och sällskap.

 

Vårt mål är att våra barn och ungdomar ska ha ett tryggt boende, en rik framtid, bra skolgång, gymnasieutbildning och en tid för träning och förberedelser inför vuxenlivet