Boendet är en villa i ett äldre bostadsområde med skola, sim- och sporthall, gym, resecentrum och affärer inom 500m.  Hultsfred som ort erbjuder aktiviteter för ungdom både musik, evenemang, idrott och övrigt föreningsliv.

Hultsfred ligger vid Stångåbanan som trafikerar i nord-syd riktning, Kalmar – Linköping och är länk till Krösatågen mot Nässjö förutom ett antal busslinjer. Välfungerande kollektivtrafik underlättar för ungdomarna att upprätthålla god kontakt med släkt och kompisar.