- Aspelands mål, är öppenhet och delaktighet. Vi erbjuder handläggare och GM tillgång till ett USB- nyckelsystem, där man har möjlighet att följa barnet/ ungdomen kontinuerligt på hemmaplan.

 

 - För att underlätta och stödja kontakten med handläggare mm, ansvarar Aspeland för resor och nätverksträffar.